Окачени остъклени фасади

Окачените алуминиеви фасади са основен компонент от енергоефективните сгради. Те могат да служат както за спестяване на електроенергия, така и за добив на енергия. Целта е да се намали потреблението на енергия и да се използват възобновяеми източници.

Ние в „Алумина Елит” проектираме, произвеждаме и монтираме окачени алуминиеви фасади, използвайки софтуерната програма и висококачествените материали на фирма Schüco. Предлагаме вече утвърдилите се системи FW50+ и FW50+SG като решения за фасади и покривни остъклявания.

Отваряемостта в алуминиевите окачени фасади е възможна поради пълната съвместимост на Schüco системите за врати и прозорци. Отваряеми части, които могат да се интегрират преминават от автоматично задвижвани покривни прозорци през вентилирани клапи или паралелно изнасящи се прозорци до многофункционални аварийни врати и автоматизирани системи. Отваряемите елементи могат да бъдат от сериите за пожаро- и димо защита, шумоизолирани и със защита от взлом, куршумо и взривоустойчиви.

Всички продукти са изпитани съгласно действащите норми от независими институти и отговарят на най-високите стандарти.

Име на системата FW 50+
FW 50+SG
Високо топлоизолирана
Топлоизолирана
Uf-стойност в W/m²K 0.8 1.6
Видима ширина в мм 50 50
Пфостен-ригелова конструкция
Стъклена фасада
Топла фасада
Топлo-студена фасада
Покривно остъкление
AWS стандартни прозорци
AWS 102 / 102.NI
ADS врати
Максимално тегло на стъклото в кг 400 400
Пожарозащита W90
Защита срещу взлом WK3
Защита срещу куршуми FB4
e-connect