Central House

Проект: Университет

Място: London, UK
Система / Продукт

-окачена остъклена фасада

-система за слънцезащита