Сертификати

Сертификат ISO 9001 : 2015

ISO 9001:2015 система за управление на качество: преминахме процес на идентифициране на нашите ключови области на качеството; определихме ключови цели и разработване на действия за непрекъснато подобряване на качеството на нашия продукт.

Сертификат ISO 14001 : 2015

ISO 14001:2015 система за управление по околна среда: внедрявайки тази система в нашата организация се стремим да управляваме отговорностите си за околната среда по системен начин, който допринася за устойчива екологична система.

Сертификат ISO 45001 : 2018

ISO 45001-2018 система за управление на здравето и безопасността при работа: нашето желание е да поддържаме тази система, за да подобрим здравето и безопасността при работа, да премахнем или намалим до минимум рисковете от наранявания.

Удостоверение от Камара на строителите в България

Като участваме в престижна и международно призната браншова организация ние сме подпомагани да проследяваме тенденциите в строителството в страната и в чужбина и внедряването на нови технологии и материали в строителството.