Контакти

Администрация и офертен отдел

Силвия Бузова

062 602 068
0882 267 070
office@aluminaelit.com

Сервизно обслужване
service@aluminaelit.com

Счетоводство

Станислава Петкова

062 602 468
0886 220 550
s.petkova@aluminaelit.com

Местоположение и работно време

От понеделник до петък
От 8.00ч. до 17.00ч.

България,
5000, ПК 9, гр.Велико Търново
кв. Чолаковци, местност "Дълга Лъка"

GPS координати:
43.0617677 25.6224431