Новини

14.11.2023
news blog img
„Програма за икономическа трансформация“

Алумина Елит 2003 ЕООД подписа договор за финансиране "Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии" по „Програма за икономическа трансформация“.

Повече
13.04.2023
news blog img
Технологична модернизация в предприятието

Алумина Елит 2003 ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Повече
22.11.2022
news blog img
Посещение на трубадурите от Ла Туна в Алумина Елит

През месец юли тази година , Алумина Елит стана част от посещението в историческата и духовна столица на България на испанската група „Ла Туна“ от Алкала.

Повече
20.09.2022
news blog img
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Алумина Елит 2003 ЕООД подписа договор за БФП по проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”.

Повече
25.01.2021
news blog img
Подкрепа за средни предприятия

Алумина Елит 2003 ЕООД подписа договор BG16RFOP002-2.077-0117-C01 от 14.01.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката.

Повече
3.12.2020
news blog img
Ваучерна схема за предоставяне на услуги

Кандидатствахме с проектно предложение по процедура - "Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии".

Повече