Новини

10.07.2020

Dynamics 365 Business Central

News detail img

Основна цел на екипа на Алумина Елит през  2020г. - 2021г. е да извърши документиране и оптимизиране на бизнес процесите в компанията за да внедри софтуерно решение Dynamics 365 Business Central, необходимо за управление на процесите при изпълнение на възложените ни проекти.